Nasz zespół

Magdalena Gabryś

Zastępca notarialny

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Etatową aplikację notarialną odbywała w Warszawie, zdobywając doświadczenie w renomowanych kancelariach. W 2019 roku zdała egzamin notarialny i rozpoczęła pracę w charakterze zastępcy notarialnego. Od 2021 roku jest zastępcą notariusz Anny Nalazek-Bronkowskiej i notariusz Ewy Boroń w tutejszej Kancelarii.

Magdalena Gabryś

Aneta Kalinowska-Gazda

Aplikant notarialny

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo Akademii Leona Koźmińskiego. Jest w trakcie odbywania etatowej aplikacji notarialnej pod patronatem notariusz Anny Nalazek-Bronkowskiej. Do zespołu Kancelarii dołączyła pod koniec 2019 roku. Poprzednie doświadczenia zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii notarialnych. Jest prawnikiem o dużej wiedzy merytorycznej i szerokim wachlarzu zainteresowań.

Aneta Kalinowska-Gazda

Małgorzata Chybowska

Kierownik biura

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie potencjałem społecznym firmy na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze administracyjnej. Przez większość kariery zawodowej pracowała w renomowanej, międzynarodowej kancelarii prawnej. W kancelarii notariusz Anny Nalazek-Bronkowskiej i notariusz Ewy Boroń zajmuje się obsługą administracyjną.

Małgorzata Chybowska

Aleksandra Dobrowolska

Aplikant notarialny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie studiów naukę pobierała także na uczelni zagranicznej podczas wymiany studenckiej na Faculty of Law of the University of Zagreb. Ukończyła Comparative Law School. Egzamin wstępny na aplikację notarialną zdała z wyróżnieniem otrzymując drugi najwyższy wynik w Warszawie. Obecnie jest w trakcie odbywania etatowej aplikacji notarialnej pod patronatem notariusz Ewy Boroń. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w renomowanych kancelariach prawnych.

Aleksandra Dobrowolska

Jakub Brodowski

Asystent notariusza

Student trzeciego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobywanie wszechstronnej wiedzy prawniczej rozpoczął już w topowym warszawskim liceum – w klasie o profilu prawno-politologicznym, gdzie miał okazję wziąć udział w serii projektów przygotowujących do kariery prawniczej. Jego szczególne zainteresowania to prawo cywilne oraz prawo spółek handlowych.

Jakub Brodowski

Dominika Pysznik

Aplikant notarialny

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczestniczyła w rocznym programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada duże doświadczenie zawodowe, które zaczęła zdobywać już podczas studiów pracując w warszawskich kancelariach notarialnych. Obecnie jest w trakcie odbywania etatowej aplikacji notarialnej pod patronatem notariusz Ewy Boroń.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza:

2 + 14 =