Nasz zespół

Magdalena Gabryś

Zastępca notarialny

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Etatową aplikację notarialną odbywała w Warszawie, zdobywając doświadczenie w renomowanych kancelariach. W 2019 roku zdała egzamin notarialny i rozpoczęła pracę w charakterze zastępcy notarialnego. Od 2021 roku jest zastępcą notariusz Anny Nalazek-Bronkowskiej i notariusz Ewy Boroń w tutejszej Kancelarii.

Magdalena Gabryś

Aneta Kalinowska-Gazda

Aplikant notarialny

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo Akademii Leona Koźmińskiego. Jest w trakcie odbywania etatowej aplikacji notarialnej pod patronatem notariusz Anny Nalazek-Bronkowskiej. Do zespołu Kancelarii dołączyła pod koniec 2019 roku. Poprzednie doświadczenia zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii notarialnych. Jest prawnikiem o dużej wiedzy merytorycznej i szerokim wachlarzu zainteresowań.

Aneta Kalinowska-Gazda

Barbara Budka

Asystent notariusza

Ukończyła studia magisterskie o kierunku administracja na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz 1,5 roku studiów doktoranckich kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Poprzednie doświadczenia zawodowe zdobywała w stołecznych sądach: Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy oraz w Sądzie Okręgowym w Warszawie, a także w spółce deweloperskiej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym oraz Studium Pedagogiczne.

Barbara Budka

Małgorzata Chybowska

Kierownik biura

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie potencjałem społecznym firmy na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze administracyjnej. Przez większość kariery zawodowej pracowała w renomowanej, międzynarodowej kancelarii prawnej. W kancelarii notariusz Anny Nalazek-Bronkowskiej i notariusz Ewy Boroń zajmuje się obsługą administracyjną.

Małgorzata Chybowska

Aleksandra Dobrowolska

Aplikant notarialny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie studiów naukę pobierała także na uczelni zagranicznej podczas wymiany studenckiej na Faculty of Law of the University of Zagreb. Ukończyła Comparative Law School. Egzamin wstępny na aplikację notarialną zdała z wyróżnieniem otrzymując drugi najwyższy wynik w Warszawie. Obecnie jest w trakcie odbywania etatowej aplikacji notarialnej pod patronatem notariusz Ewy Boroń. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w renomowanych kancelariach prawnych.

Aleksandra Dobrowolska

Jakub Brodowski

Asystent notariusza

Student trzeciego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobywanie wszechstronnej wiedzy prawniczej rozpoczął już w topowym warszawskim liceum – w klasie o profilu prawno-politologicznym, gdzie miał okazję wziąć udział w serii projektów przygotowujących do kariery prawniczej. Jego szczególne zainteresowania to prawo cywilne oraz prawo spółek handlowych.

Jakub Brodowski

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza:

3 + 9 =