Nasz zespół

Aneta Kalinowska-Gazda

Zastępca notarialny

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo Akademii Leona Koźmińskiego. Jest w trakcie odbywania etatowej aplikacji notarialnej pod patronatem notariusz Anny Nalazek-Bronkowskiej. Do zespołu Kancelarii dołączyła pod koniec 2019 roku. Poprzednie doświadczenia zawodowe zdobywała już w trakcie studiów, pracując w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii notarialnych. Jest prawnikiem o dużej wiedzy merytorycznej i szerokim wachlarzu zainteresowań.

Aneta Kalinowska-Gazda

Patrycja Zabielska

Zastępca notarialny

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2020-2023 odbywała etatową aplikację notarialną w Izbie Notarialnej Warszawie. W 2023 roku zdała egzamin notarialny i rozpoczęła pracę jako zastępca notarialny w tutejszej Kancelarii.

Małgorzata Śmiechowska

Kierownik biura

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Zarządzanie potencjałem społecznym firmy na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze administracyjnej. Przez większość kariery zawodowej pracowała w renomowanej, międzynarodowej kancelarii prawnej. W kancelarii notariusz Anny Nalazek-Bronkowskiej i notariusz Ewy Boroń zajmuje się obsługą administracyjną.

Małgorzata Chybowska

Aleksandra Dobrowolska

Aplikant notarialny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W trakcie studiów naukę pobierała także na uczelni zagranicznej podczas wymiany studenckiej na Faculty of Law of the University of Zagreb. Ukończyła Comparative Law School. Egzamin wstępny na aplikację notarialną zdała z wyróżnieniem otrzymując drugi najwyższy wynik w Warszawie. Obecnie jest w trakcie odbywania etatowej aplikacji notarialnej pod patronatem notariusz Ewy Boroń. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w renomowanych kancelariach prawnych.

Aleksandra Dobrowolska

Dominika Pysznik

Aplikant notarialny

Ukończyła studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Uczestniczyła w rocznym programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada duże doświadczenie zawodowe, które zaczęła zdobywać już podczas studiów pracując w warszawskich kancelariach notarialnych. Obecnie jest w trakcie odbywania etatowej aplikacji notarialnej pod patronatem notariusz Ewy Boroń.

Dominika Pysznik

Patrycja Mitek

Aplikant notarialny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała już od początku studiów pracując w jednej z warszawskich kancelarii notarialnych. Od 2023 roku jest aplikantem notarialnym pod patronatem notariusz Ewy Boroń.

Władysława Wyszniakowa

Asystent notariusza

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Do zespołu Kancelarii dołączyła w połowie 2023 roku. Posiada duże doświadczenie w pracy administracyjnej, jak również w sporządzaniu projektów aktów notarialnych, które zdobywała pracując w warszawskich kancelariach notarialnych. Włada językiem ukraińskim i rosyjskim na poziomie ojczystym, również biegle posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie. Prowadzi obsługę klientów kancelarii w wyżej wymienionych językach.

Władysława Wyszniakowa

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza:

4 + 4 =