Czynności notarialne

Czynności

Przed dokonaniem czynności notarialnej konieczne jest uprzednie ustalenie szczegółów z Kancelarią. Informacje kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce „Kontakt”.
Po ustaleniu z notariuszem listy dokumentów potrzebnych do dokonania konkretnej czynności i ich zgromadzeniu, dokumenty należy niezwłocznie przekazać notariuszowi. Dokumenty mogą zostać udostępnione w formie skanu mailem przesłanym na adres Kancelarii. Oryginały wszystkich powyższych dokumentów muszą zostać przedłożone w Kancelarii – po ich wcześniejszej weryfikacji przez notariusza – najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
Czynności notarialnych dokonuje się wyłącznie w języku polskim. W przypadku, gdy stroną aktu notarialnego ma być osoba nieznająca polskiego, przy czynności takiej konieczny jest udział tłumacza przysięgłego języka, którym taka osoba włada.
Do dokonania każdej czynności notarialnej niezbędne jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu).

Zakres usług notariusza

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • sporządza poświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych
  sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu osobiście, telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza:

15 + 10 =